หลักสูตรปริญญาโท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การเรียนการสอน

หลักสูตร การรับสมัคร เส้นทางอาชีพ

สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ เอกสารต่างๆ

สำหรับนักศึกษา

สารสนเทศ ข่าวสาร ทุน กิจกรรมรับใช้สังคม

ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศิษย์เก่าดีเด่น การรับใช้สังคม

Dicut2

สารจากคณบดี

“คณะสังคมศาสตร์ เรามุ่งเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติ มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ มีคุณธรรม ตอบสนองต่อสังคมในระดับต่างๆ”

Dicut2

รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ รอบการประเมินครั้งที่ 1 (29 สิงหาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2561)

ข่าวกิจกรรมเด่น

คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

20 กรกฎาคม 2018
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดกิจกรรมถวา…

คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี

21 มิถุนายน 2018
คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวั…

“The Art of Computing” workshop led by exchange students from USAC

24 พฤษภาคม 2018
Miss Catherine Pollock and Miss Alex Pollock, the …

ประชาสัมพันธ์

 
 
 

ข่าวกิจกรรม

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

20 กรกฎาคม 2018
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดกิจกรรมถวา…

คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี

21 มิถุนายน 2018
คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวั…

“The Art of Computing” workshop led by exchange students from USAC

24 พฤษภาคม 2018
Miss Catherine Pollock and Miss Alex Pollock, the …

ข่าวนักศึกษา

“The Art of Computing” workshop led by exchange students from USAC

24 พฤษภาคม 2018
Miss Catherine Pollock and Miss Alex Pollock, the …

ประชาสัมพันธ์ Burapha University Summer Camp 2018

23 พฤษภาคม 2018
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอ…

Call for Japanese Business Internship Program

15 พฤษภาคม 2018
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง Ca…

ข่าวผู้บริหาร

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 50 ปี ประจำปี 2561

2 กรกฎาคม 2018
คุณจุฬาลักษณ์  ปรีชากุล ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์  ร่วม…

การประชุม International ASCENT Training Workshop & Meeting

4 มิถุนายน 2018
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตร…

ต้อนรับ Dr. Reena Marwah, Senior fellow, Indian Council for Social Science Research, Ministry of Human Resource Development, Government of India

4 มิถุนายน 2018
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสั…

ข่าวนักศึกษา

“The Art of Computing” workshop led by exchange students from USAC

24 พฤษภาคม 2018
Miss Catherin…

ประชาสัมพันธ์ Burapha University Summer Camp 2018

23 พฤษภาคม 2018
กองวิเทศสัมพั…

Call for Japanese Business Internship Program

15 พฤษภาคม 2018
กองวิเทศสัมพั…

 
 
 

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

 
 
 

คณะสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตออกไปประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพ ทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิจัย ครู
เจ้าหน้าที่รัฐและนอกภาครัฐ ตลอดจนพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตเหล่านั้น

ขณะนี้
มีคนเข้าเว็บไซต์

32,918 คน

ติดต่อเรา

ข้อมูล

 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
  จ.เชียงใหม่ 50200

 • soc.info@cmu.ac.th
 • +66 53222 763
 • +66 5394 3511

ข้อมูล

 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
  จ.เชียงใหม่ 50200

 • sudarat.s@cmu.ac.th
 • +66 53222 763
 • +66 5394 3511

X