ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
Slide background

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาเอก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

การเรียนการสอน

หลักสูตร การรับสมัคร เส้นทางอาชีพ

สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ เอกสารต่างๆ

สำหรับนักศึกษา

สารสนเทศ ข่าวสาร ทุน กิจกรรมรับใช้สังคม

ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศิษย์เก่าดีเด่น การรับใช้สังคม

Dicut2

สารจากคณบดี

“คณะสังคมศาสตร์ เรามุ่งเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติ มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ มีคุณธรรม ตอบสนองต่อสังคมในระดับต่างๆ”

Dicut2

รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ รอบการประเมินครั้งที่ 1 (29 สิงหาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2561)

ข่าวกิจกรรมเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จามะรี เชียงทอง ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

This content is restricted to site members. If you are […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

This content is restricted to site members. If you are […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

This content is restricted to site members. If you are […]

ประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดงานเสวนา “Geography & Geographers”

10 ตุลาคม 2019
ภาควิชาภูมิศาสตร์จัดเสวนา  คณะสังคมศาสตร์ มหา…

การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการทำแผนที่จากระบบอากาศยานไร้คนขับ

3 ตุลาคม 2019
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนื…

โครงการอบรมเสริมหลักสูตร “เครื่องมือวิธีวิจัยเหมืองข้อมูล –text mining”

19 กันยายน 2019
คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทย…

ประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดงานเสวนา “Geography & Geographers”

10 ตุลาคม 2019
ภาควิชาภูมิศาสตร์จัดเสวนา  คณะสังคมศาสตร์ มหา…

การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการทำแผนที่จากระบบอากาศยานไร้คนขับ

3 ตุลาคม 2019
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนื…

โครงการอบรมเสริมหลักสูตร “เครื่องมือวิธีวิจัยเหมืองข้อมูล –text mining”

19 กันยายน 2019
คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทย…

ข่าวนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยน Summer School ณ Vilniaus kolegija / University of Applied Sciences ประเทศลิทัวเนีย ในเดือนสิงหาคม 2562

18 เมษายน 2019
รายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ …

ทุนสนับสนุนนักศึกษาสำหรับไปศึกษาแลกเปลี่ยนหรือโครงการระยะสั้น ณ ต่างประเทศ

11 เมษายน 2019
รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่องก…

Summer Course for German Language and Austrian Studies

1 เมษายน 2019
โครงการ “ Summer Course for German Language and Au…

ข่าวรับสมัครงาน

No posts found

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

No posts found

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตออกไปประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพ ทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิจัย ครู
เจ้าหน้าที่รัฐและนอกภาครัฐ ตลอดจนพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตเหล่านั้น

ขณะนี้
มีคนเข้าเว็บไซต์

59,722 คน

ติดต่อเรา

ข้อมูล

 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
  จ.เชียงใหม่ 50200

 • soc.info@cmu.ac.th
 • +66 53222 763
 • +66 5394 3511

ข้อมูล

 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
  จ.เชียงใหม่ 50200

 • soc.info@cmu.ac.th
 • +66 53222 763
 • +66 5394 3511
X