หลักสูตรปริญญาโท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาเอก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

การเรียนการสอน

หลักสูตร การรับสมัคร เส้นทางอาชีพ

สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ เอกสารต่างๆ

สำหรับนักศึกษา

สารสนเทศ ข่าวสาร ทุน กิจกรรมรับใช้สังคม

ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศิษย์เก่าดีเด่น การรับใช้สังคม

Dicut2

สารจากคณบดี

“คณะสังคมศาสตร์ เรามุ่งเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติ มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ มีคุณธรรม ตอบสนองต่อสังคมในระดับต่างๆ”

Dicut2

รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ รอบการประเมินครั้งที่ 1 (29 สิงหาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2561)

ข่าวกิจกรรมเด่น

คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์

เตือนภัย เว็บปลอมระบาด

25 เมษายน 2018
รู้ทันก่อนโดนหลอกเอารหัสผ่าน และเสียหายมากมาย เตือ…

ประชาสัมพันธ์

เตือนภัย เว็บปลอมระบาด

25 เมษายน 2018
รู้ทันก่อนโดนหลอกเอารหัสผ่าน และเสียหายมากมาย เตือ…

 
 
 

ข่าวนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น

19 เมษายน 2018
 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ข…

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Algarve ประเทศสเปน

18 เมษายน 2018
 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ข…

ประกาศรับสมัครทุน Australian Awards – ASEAN Scholarships

18 เมษายน 2018
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ปร…

ข่าวผู้บริหาร

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมงานสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561

27 มีนาคม 2018
คุณจุฬาลักษณ์  ปรีชากุล ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์ ร่วมเ…

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

23 มีนาคม 2018
คณะสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำ…

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผู้แทนจากประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม “2018 Southeast-Asia Education and Humanity Deans’ Forum”

20 มีนาคม 2018
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสั…

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

คณะสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตออกไปประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพ ทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิจัย ครู
เจ้าหน้าที่รัฐและนอกภาครัฐ ตลอดจนพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตเหล่านั้น

ขณะนี้
มีคนเข้าเว็บไซต์

10,094 คน

ติดต่อเรา

ข้อมูล

 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
  จ.เชียงใหม่ 50200

 • soc.info@cmu.ac.th
 • +66 53222 763
 • +66 5394 3511

ข้อมูล

 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
  จ.เชียงใหม่ 50200

 • sudarat.s@cmu.ac.th
 • +66 53222 763
 • +66 5394 3511

X