ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การเรียนการสอน

หลักสูตร การรับสมัคร เส้นทางอาชีพ

สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ เอกสารต่างๆ

สำหรับนักศึกษา

สารสนเทศ ข่าวสาร ทุน กิจกรรมรับใช้สังคม

ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศิษย์เก่าดีเด่น การรับใช้สังคม

Dicut2

สารจากคณบดี

“คณะสังคมศาสตร์ เรามุ่งเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติ มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ มีคุณธรรม ตอบสนองต่อสังคมในระดับต่างๆ”

Dicut2

รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ รอบการประเมินครั้งที่ 1 (29 สิงหาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2561)

ข่าวกิจกรรมเด่น

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เวทีสาธารณะ “ขับ-เคลื่อนเมืองเชียงใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

14 ธันวาคม 2018
ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน…

ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เวทีสาธารณะ “ขับ-เคลื่อนเมืองเชียงใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

14 ธันวาคม 2018
ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน…

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เวทีสาธารณะ “ขับ-เคลื่อนเมืองเชียงใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

14 ธันวาคม 2018
ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน…

 
 
 

ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เวทีสาธารณะ “ขับ-เคลื่อนเมืองเชียงใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

14 ธันวาคม 2018
ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน…

ข่าวนักศึกษา

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก Fulbright Thai Graduate Scholarship

16 มกราคม 2019
ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก Fulbright Thai Gradua…

ทุน Spring Semester 2019 JASSO Student Exchange Support Program ณ Sophia University

16 มกราคม 2019
กองวิเทศสัมพันธ์ ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ท…

การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

14 มกราคม 2019
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์การประชุมหาดใหญ่วิ…

ข่าวผู้บริหาร

ต้อนรับผู้แทนจาก National Taiwan Normal University ประเทศไต้หวัน

19 กันยายน 2018
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสั…

ต้อนรับคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

18 กันยายน 2018
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสั…

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

 
 
 

คณะสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตออกไปประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพ ทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิจัย ครู
เจ้าหน้าที่รัฐและนอกภาครัฐ ตลอดจนพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตเหล่านั้น

ขณะนี้
มีคนเข้าเว็บไซต์

[srs_total_visitors] คน

ติดต่อเรา

ข้อมูล

 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
  จ.เชียงใหม่ 50200

 • soc.info@cmu.ac.th
 • +66 53222 763
 • +66 5394 3511

ข้อมูล

 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
  จ.เชียงใหม่ 50200

 • sudarat.s@cmu.ac.th
 • +66 53222 763
 • +66 5394 3511

X