ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
Slide background

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาเอก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

การเรียนการสอน

หลักสูตร การรับสมัคร เส้นทางอาชีพ

สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ เอกสารต่างๆ

สำหรับนักศึกษา

สารสนเทศ ข่าวสาร ทุน กิจกรรมรับใช้สังคม

ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศิษย์เก่าดีเด่น การรับใช้สังคม

Dicut2

สารจากคณบดี

“คณะสังคมศาสตร์ เรามุ่งเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติ มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ มีคุณธรรม ตอบสนองต่อสังคมในระดับต่างๆ”

Dicut2

รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ รอบการประเมินครั้งที่ 1 (29 สิงหาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2561)

ข่าวกิจกรรมเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อริยา เศวตามร์ ภาควิชาสตรีศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชามานุษยวิทยา

This content is restricted to site members. If you are […]

พิธีเปิด“ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Indian Studies Center Chiang Mai University: ISCCMU”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอั […]

ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ เข้ารับรางวัลจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย […]

ประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

2 สิงหาคม 2019
คณะสังคมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศ…

การประชุมพัฒนาระบบและแผนยุทธศาสตร์การวิจัยคณะสังคมศาสตร์

30 กรกฎาคม 2019
การประชุมพัฒนาระบบและแผนยุทธศาสตร์การวิจัยคณะสังคม…

พิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 51

2 กรกฎาคม 2019
คณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษา…

ประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

2 สิงหาคม 2019
คณะสังคมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศ…

การประชุมพัฒนาระบบและแผนยุทธศาสตร์การวิจัยคณะสังคมศาสตร์

30 กรกฎาคม 2019
การประชุมพัฒนาระบบและแผนยุทธศาสตร์การวิจัยคณะสังคม…

พิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 51

2 กรกฎาคม 2019
คณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษา…

ข่าวนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยน Summer School ณ Vilniaus kolegija / University of Applied Sciences ประเทศลิทัวเนีย ในเดือนสิงหาคม 2562

18 เมษายน 2019
รายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ …

ทุนสนับสนุนนักศึกษาสำหรับไปศึกษาแลกเปลี่ยนหรือโครงการระยะสั้น ณ ต่างประเทศ

11 เมษายน 2019
รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่องก…

Summer Course for German Language and Austrian Studies

1 เมษายน 2019
โครงการ “ Summer Course for German Language and Au…

ข่าวผู้บริหาร

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

2 สิงหาคม 2019
คณะสังคมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศ…

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี

25 มิถุนายน 2019
คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวั…

กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันโยคะสากล

17 มิถุนายน 2019
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสั…

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตออกไปประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพ ทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิจัย ครู
เจ้าหน้าที่รัฐและนอกภาครัฐ ตลอดจนพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตเหล่านั้น

ขณะนี้
มีคนเข้าเว็บไซต์

49,937 คน

ติดต่อเรา

ข้อมูล

 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
  จ.เชียงใหม่ 50200

 • soc.info@cmu.ac.th
 • +66 53222 763
 • +66 5394 3511

ข้อมูล

 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
  จ.เชียงใหม่ 50200

 • sudarat.s@cmu.ac.th
 • +66 53222 763
 • +66 5394 3511

X