ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรปริญญาโท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาเอก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

การเรียนการสอน

หลักสูตร การรับสมัคร เส้นทางอาชีพ

สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ เอกสารต่างๆ

สำหรับนักศึกษา

สารสนเทศ ข่าวสาร ทุน กิจกรรมรับใช้สังคม

ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศิษย์เก่าดีเด่น การรับใช้สังคม

Dicut2

สารจากคณบดี

“คณะสังคมศาสตร์ เรามุ่งเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติ มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ มีคุณธรรม ตอบสนองต่อสังคมในระดับต่างๆ”

Dicut2

รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ รอบการประเมินครั้งที่ 1 (29 สิงหาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2561)

ข่าวกิจกรรมเด่น

คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “Ecology, Aesthetic and Anthropocene”

15 มีนาคม 2018
ภาควิชาภูมิศาสตร์จะจัดสัมมนาในหัวข้อ “Ecology, Aes…

ขอเชิญร่วมงาน ค่ายอาสาสังคม ครั้งที่ 9

2 มีนาคม 2018
ขอเชิญชวนพี่ๆ น้องๆ คณะสังคมศาสตร์มาร่วมสนุกกับกิจ…

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอรียา รัตนเวียงผา

2 มีนาคม 2018
คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอรียา รัต…

ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญอาคารจอดรถถนนสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 กุมภาพันธ์ 2018
คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญอาคาร…

คณะสังคมศาสตร์ รับการประเมินระบบคุณภาพการศึกษาภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจำปีการศึกษา 2559

1 กุมภาพันธ์ 2018
ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม วั…

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “Ecology, Aesthetic and Anthropocene”

15 มีนาคม 2018
ภาควิชาภูมิศาสตร์จะจัดสัมมนาในหัวข้อ “Ecology, Aes…

ขอเชิญร่วมงาน ค่ายอาสาสังคม ครั้งที่ 9

2 มีนาคม 2018
ขอเชิญชวนพี่ๆ น้องๆ คณะสังคมศาสตร์มาร่วมสนุกกับกิจ…

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอรียา รัตนเวียงผา

2 มีนาคม 2018
คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอรียา รัต…

 
 
 

ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญอาคารจอดรถถนนสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 กุมภาพันธ์ 2018
คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญอาคาร…

คณะสังคมศาสตร์ รับการประเมินระบบคุณภาพการศึกษาภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจำปีการศึกษา 2559

1 กุมภาพันธ์ 2018
ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม วั…

ข่าวนักศึกษา

ตารางสอบกลางภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

1 กุมภาพันธ์ 2018
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ตารางสอบ ป.ตรี 2-60.pdf ขนาดไฟล์:…

การสมัครเข้าร่วมโครงการ UMAP Student Connection Online (USCO): Program A&B USCO 1/2018 (Autumn 2018)

1 กุมภาพันธ์ 2018
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอ…

ข่าวผู้บริหาร

ต้อนรับผู้แทนจาก University of Bonn, ประเทศเยอรมนี

14 มีนาคม 2018
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลิวา ผาดไธสง พร้อมด้วย อาจา…

ต้อนรับผู้แทนจาก UIN Sunan Kalijaga State Islamic University, INDONESIA

1 มีนาคม 2018
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสั…

ร่วมหารือทางวิชาการกับผู้แทนจาก Department Of Geographical Sciences, University Of Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา

1 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา …

ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตออกไปประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพ ทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิจัย ครู
เจ้าหน้าที่รัฐและนอกภาครัฐ ตลอดจนพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตเหล่านั้น

ขณะนี้
มีคนเข้าเว็บไซต์

1,483 คน

ติดต่อเรา

ข้อมูล

 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
  จ.เชียงใหม่ 50200

 • sudarat.s@cmu.ac.th
 • +66 53222 763
 • +66 5394 3511

ข้อมูล

 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
  จ.เชียงใหม่ 50200

 • sudarat.s@cmu.ac.th
 • +66 53222 763
 • +66 5394 3511

X