หลักสูตรปริญญาโท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การเรียนการสอน

หลักสูตร การรับสมัคร เส้นทางอาชีพ

สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ เอกสารต่างๆ

สำหรับนักศึกษา

สารสนเทศ ข่าวสาร ทุน กิจกรรมรับใช้สังคม

ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศิษย์เก่าดีเด่น การรับใช้สังคม

Dicut2

สารจากคณบดี

“คณะสังคมศาสตร์ เรามุ่งเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติ มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ มีคุณธรรม ตอบสนองต่อสังคมในระดับต่างๆ”

Dicut2

รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ รอบการประเมินครั้งที่ 1 (29 สิงหาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2561)

ข่าวกิจกรรมเด่น

คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

พิธีไหว้ครูคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

16 สิงหาคม 2018
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู…

คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

2 สิงหาคม 2018
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสั…

คณะสังคมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกข้อมูล มคอ.3-6 ในระบบ CMU – MIS

2 สิงหาคม 2018
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีคณะสัง…

ประชาสัมพันธ์

 
 
 

ข่าวกิจกรรม

พิธีไหว้ครูคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

16 สิงหาคม 2018
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู…

คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

2 สิงหาคม 2018
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสั…

คณะสังคมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกข้อมูล มคอ.3-6 ในระบบ CMU – MIS

2 สิงหาคม 2018
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีคณะสัง…

ข่าวนักศึกษา

“The Art of Computing” workshop led by exchange students from USAC

24 พฤษภาคม 2018
Miss Catherine Pollock and Miss Alex Pollock, the …

ประชาสัมพันธ์ Burapha University Summer Camp 2018

23 พฤษภาคม 2018
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอ…

Call for Japanese Business Internship Program

15 พฤษภาคม 2018
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง Ca…

ข่าวผู้บริหาร

ต้อนรับผู้แทนจาก ACU (Australian Catholic University)

24 กรกฎาคม 2018
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสั…

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 50 ปี ประจำปี 2561

2 กรกฎาคม 2018
คุณจุฬาลักษณ์  ปรีชากุล ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์  ร่วม…

การประชุม International ASCENT Training Workshop & Meeting

4 มิถุนายน 2018
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตร…

ข่าวนักศึกษา

“The Art of Computing” workshop led by exchange students from USAC

24 พฤษภาคม 2018
Miss Catherin…

ประชาสัมพันธ์ Burapha University Summer Camp 2018

23 พฤษภาคม 2018
กองวิเทศสัมพั…

Call for Japanese Business Internship Program

15 พฤษภาคม 2018
กองวิเทศสัมพั…

 
 
 

ข่าวผู้บริหาร

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

 
 
 

คณะสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตออกไปประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพ ทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิจัย ครู
เจ้าหน้าที่รัฐและนอกภาครัฐ ตลอดจนพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตเหล่านั้น

ขณะนี้
มีคนเข้าเว็บไซต์

41,231 คน

ติดต่อเรา

ข้อมูล

 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
  จ.เชียงใหม่ 50200

 • soc.info@cmu.ac.th
 • +66 53222 763
 • +66 5394 3511

ข้อมูล

 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
  จ.เชียงใหม่ 50200

 • sudarat.s@cmu.ac.th
 • +66 53222 763
 • +66 5394 3511

X