หลักสูตรปริญญาโท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การเรียนการสอน

หลักสูตร การรับสมัคร เส้นทางอาชีพ

สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ เอกสารต่างๆ

สำหรับนักศึกษา

สารสนเทศ ข่าวสาร ทุน กิจกรรมรับใช้สังคม

ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศิษย์เก่าดีเด่น การรับใช้สังคม

Dicut2

สารจากคณบดี

“คณะสังคมศาสตร์ เรามุ่งเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติ มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ มีคุณธรรม ตอบสนองต่อสังคมในระดับต่างๆ”

Dicut2

รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ รอบการประเมินครั้งที่ 1 (29 สิงหาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2561)

ข่าวกิจกรรมเด่น

คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น “Students’ Academic Visit to Foreign Countries Program” (SAVIOR)

1 ตุลาคม 2018
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ State …

งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุงานประจำปี 2561

19 กันยายน 2018
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิ…

ประชาสัมพันธ์

 
 
 

ข่าวกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น “Students’ Academic Visit to Foreign Countries Program” (SAVIOR)

1 ตุลาคม 2018
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ State …

งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุงานประจำปี 2561

19 กันยายน 2018
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิ…

ข่าวนักศึกษา

ตารางสอบกลางภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

21 กันยายน 2018
เอกสารแนบ : ตารางสอบกลางภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาต…

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม Opening doors to Faculty of Social Sciences’ 2018 Chiang Mai University

31 สิงหาคม 2018
คณะสังคมศาสตร์จัดกิจกรรม “เปิดประตูสู่ สังคม’ ม.ช.…

“The Art of Computing” workshop led by exchange students from USAC

24 พฤษภาคม 2018
Miss Catherine Pollock and Miss Alex Pollock, the …

ข่าวผู้บริหาร

ต้อนรับผู้แทนจาก National Taiwan Normal University ประเทศไต้หวัน

19 กันยายน 2018
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสั…

ต้อนรับคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

18 กันยายน 2018
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสั…

ต้อนรับผู้แทนจาก State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

17 กันยายน 2018
วันที่ 13 กันยายน 2561  รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศ…

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

 
 
 

คณะสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตออกไปประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพ ทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิจัย ครู
เจ้าหน้าที่รัฐและนอกภาครัฐ ตลอดจนพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตเหล่านั้น

ขณะนี้
มีคนเข้าเว็บไซต์

[srs_total_visitors] คน

ติดต่อเรา

ข้อมูล

 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
  จ.เชียงใหม่ 50200

 • soc.info@cmu.ac.th
 • +66 53222 763
 • +66 5394 3511

ข้อมูล

 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
  จ.เชียงใหม่ 50200

 • sudarat.s@cmu.ac.th
 • +66 53222 763
 • +66 5394 3511

X