การเรียนการสอน

หลักสูตร การรับสมัคร เส้นทางอาชีพ

สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ เอกสารต่างๆ

สำหรับนักศึกษา

สารสนเทศ ข่าวสาร ทุน กิจกรรมรับใช้สังคม

ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศิษย์เก่าดีเด่น การรับใช้สังคม

Dicut2

สารจากคณบดี

“คณะสังคมศาสตร์ เรามุ่งเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติ มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ มีคุณธรรม ตอบสนองต่อสังคมในระดับต่างๆ”

Dicut2

รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ รอบการประเมินครั้งที่ 1 (29 สิงหาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2561)

ข่าวกิจกรรมเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาวดี ซ้องก๋า ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2562

http://soc.cmu.ac.th/wp-content/uploads/2019/12/Dissert […]

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมลิวัลย์ เสนาวงษ์ ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2562

This content is restricted to site members. If you are […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

This content is restricted to site members. If you are […]

ประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) กระทรวงกลาโหม

12 พฤศจิกายน 2019
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนื…

ซุ้มประตูป่า ป๋าเวณียี่เป็ง 11 พฤศจิกายน 2562

12 พฤศจิกายน 2019
คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมทำ ซุ้มประตูป่า ป๋าเวณียี…

ร่วมทำบุญและร่วมพิธีทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

28 ตุลาคม 2019
คณะสังคมศาสตร์ ร่วมทำบุญและร่วมพิธีทอดกฐิน มหาวิทย…

ประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) กระทรวงกลาโหม

12 พฤศจิกายน 2019
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนื…

ซุ้มประตูป่า ป๋าเวณียี่เป็ง 11 พฤศจิกายน 2562

12 พฤศจิกายน 2019
คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมทำ ซุ้มประตูป่า ป๋าเวณียี…

ร่วมทำบุญและร่วมพิธีทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

28 ตุลาคม 2019
คณะสังคมศาสตร์ ร่วมทำบุญและร่วมพิธีทอดกฐิน มหาวิทย…

ข่าวนักศึกษา

กิจกรรม GIS DAY 2019

14 พฤศจิกายน 2019
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใ…

โครงการ Social Sciences International Day 2019 (“Shim Show Share” EP. 1 Multicultural)

7 พฤศจิกายน 2019
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะสังคมศาสตร์ จัดโคร…

ข่าวผู้บริหาร

โครงการอบรม “เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา”

25 พฤศจิกายน 2019
รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชากา…

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562

22 พฤศจิกายน 2019
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมคณ…

นำ Dr. Zin Mar Latt, Professor, Anthropology Departmant, Yadanarbon University of Mandalay, Myanmar และคณะฯ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12 พฤศจิกายน 2019
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบด…

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

20 พฤศจิกายน 2019
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม …

ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตออกไปประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพ ทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิจัย ครู
เจ้าหน้าที่รัฐและนอกภาครัฐ ตลอดจนพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตเหล่านั้น

ขณะนี้
มีคนเข้าเว็บไซต์

69,027 คน

ติดต่อเรา

ข้อมูล

 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
  จ.เชียงใหม่ 50200

 • soc.info@cmu.ac.th
 • +66 53222 763
 • +66 5394 3511

ข้อมูล

 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
  จ.เชียงใหม่ 50200

 • soc.info@cmu.ac.th
 • +66 53222 763
 • +66 5394 3511
X