ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
Slide background

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาเอก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสังคมศาสตร์

การเรียนการสอน

หลักสูตร การรับสมัคร เส้นทางอาชีพ

สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ เอกสารต่างๆ

สำหรับนักศึกษา

สารสนเทศ ข่าวสาร ทุน กิจกรรมรับใช้สังคม

ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศิษย์เก่าดีเด่น การรับใช้สังคม

Dicut2

สารจากคณบดี

“คณะสังคมศาสตร์ เรามุ่งเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติ มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ มีคุณธรรม ตอบสนองต่อสังคมในระดับต่างๆ”

Dicut2

รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ รอบการประเมินครั้งที่ 1 (29 สิงหาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2561)

ข่าวกิจกรรมเด่น

ขอเชิญโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “วันแห่งกิจกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS DAY 2019)”

ขอเชิญโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “วันแห่ […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

This content is restricted to site members. If you are […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

This content is restricted to site members. If you are […]

ข่าวกิจกรรม

ร่วมทำบุญและร่วมพิธีทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

28 ตุลาคม 2019
คณะสังคมศาสตร์ ร่วมทำบุญและร่วมพิธีทอดกฐิน มหาวิทย…

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมการเขียนรายงานวิจัย

22 ตุลาคม 2019
เมื่อวันที่ 20-22 ตุลาคม 2562 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์…

ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดงานเสวนา “Geography & Geographers”

10 ตุลาคม 2019
ภาควิชาภูมิศาสตร์จัดเสวนา  คณะสังคมศาสตร์ มหา…

ข่าวกิจกรรม

ร่วมทำบุญและร่วมพิธีทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

28 ตุลาคม 2019
คณะสังคมศาสตร์ ร่วมทำบุญและร่วมพิธีทอดกฐิน มหาวิทย…

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมการเขียนรายงานวิจัย

22 ตุลาคม 2019
เมื่อวันที่ 20-22 ตุลาคม 2562 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์…

ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดงานเสวนา “Geography & Geographers”

10 ตุลาคม 2019
ภาควิชาภูมิศาสตร์จัดเสวนา  คณะสังคมศาสตร์ มหา…

ข่าวนักศึกษา

โครงการ Social Sciences International Day 2019 (“Shim Show Share” EP. 1 Multicultural)

7 พฤศจิกายน 2019
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะสังคมศาสตร์ จัดโคร…

โครงการนำนักศึกษาออกพื้นที่ภาคสนาม

25 ตุลาคม 2019
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักส…

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณะสังคมศาสตร์

6 พฤศจิกายน 2019
คณะสังคมศาสตร์ จะมีตำแหน่งหัวหน้างานที่ครบวาระตามข…

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตออกไปประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพ ทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิจัย ครู
เจ้าหน้าที่รัฐและนอกภาครัฐ ตลอดจนพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตเหล่านั้น

ขณะนี้
มีคนเข้าเว็บไซต์

63,768 คน

ติดต่อเรา

ข้อมูล

 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
  จ.เชียงใหม่ 50200

 • soc.info@cmu.ac.th
 • +66 53222 763
 • +66 5394 3511

ข้อมูล

 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
  จ.เชียงใหม่ 50200

 • soc.info@cmu.ac.th
 • +66 53222 763
 • +66 5394 3511
X