Indian Talk and Cooking Workshop - Friday 19th August 2022

22 / ส.ค. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "Indian Talk and Cooking Workshop" ทำการสาธิตการทำอาหารอินเดียโดยร้านอาหาร Chai N Thai @Nimman ในเมนูสุดพิเศษ คือ Medu Vada และ Beef Curry ดำเนินรายการโดย รองศาตราจารย์ ดร. นายแพทย์สุรพงษ์ หล่อสมฤดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าชม 134 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม