การประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

8 / ก.ค. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี อ.ดร.ชวิศ ศรีมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการฯ เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้วยไคเซ็น (Work Improvement by Kaizen Activity) และ โครงการแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ของคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

ภาพกิจกรรม : https://cmu.to/nh9jLเข้าชม 141 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม