สัมมนาออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ) “การบูรณาการสุขภาพเข้ากับการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม”

1 / ธ.ค. / 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

สัมมนาออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ) “การบูรณาการสุขภาพเข้ากับการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม”

จัดโดย เครือข่ายวิจัยแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน (SUMERNET) จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เรื่อง "การบูรณาการสุขภาพเข้ากับการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม" ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม เวลา 13.30 - 15.30 น.

วิทยากรทั้ง 4 ท่าน จะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ของพวกเขา ตั้งแต่ภาพรวมทั่วไปของการบูรณาการสุขภาพในการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการนำเสนอกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการอภิปรายร่วมกับวิทยากรในช่วงท้าย

ลงทะเบียนเข้าร่วม (ฟรี) ได้ตามลิงค์ต่อไปนี้ https://bit.ly/SYN_environmental_healthเข้าชม 82 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม