ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤจร อิทธิจีระจรัส

21 / ต.ค. / 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤจร อิทธิจีระจรัส อดีตรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่น 07 อดีตประธานชมรมนักศึกษาเก่าสังคมวิทยาฯ (ท่านแรก) และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.นิพนธ์ ตุวานนท์ อดีตอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ ณ ศาลาสุพจน์ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564


เข้าชม 49 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม