ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

3 / ก.ย. / 2564


งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษา ผ่านลิงก์ https://cmu.to/ACW9L ด้วย CMU Account ภายในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564

เพื่อทำหลักฐานการรับทุนการศึกษาที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2564 โปรดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

หรือสามารถส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ “หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200” โปรดวงเล็บมุมซอง “เอกสารสำคัญการรับเงินทุนการศึกษา” โดยนักศึกษาจะต้องจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ภายในวันที่ 8 กันยายน 2564 ทั้งนี้ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

**มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิรับทุนการศึกษา**

หากมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้ที่ นายจิรพงศ์ โยพนัสสัก (พี่อ้น) หมายเลขโทรศัพท์ 088-2683803 หรือ Line ID : aon_geoเข้าชม 751 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม