สำนักทะเบียนและประมวลผล เปิดลงทะเบียน เพื่อรับการแจ้งเตือนจากบริการผ่าน LINE สำหรับนักศึกษาทุกระดับ โดยสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษา

5 สิงหาคม 2564


สำนักทะเบียนและประมวลผล เปิดลงทะเบียน เพื่อรับการแจ้งเตือนจากบริการผ่าน LINE สำหรับนักศึกษาทุกระดับ โดยสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษา ได้ที่ https://cmu.to/regcmu-noti
ระบบงานที่พร้อมให้บริการ
- ขอถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W ออนไลน์
- ลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนหลังกำหนด ออนไลน์
คู่มือการใช้งาน
https://cmu.to/SIQ1k
คู่มือการสร้าง LINE Token
https://cmu.to/WQlnE


เข้าชม 30 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม