ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

07/06/2021

เข้าชม 37


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษา
ผ่านลิงก์ https://cmu.to/T1n7E
ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564
**มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิรับทุนการศึกษา**- 20210607-122915-00 ทุนการศึกษาเตรียมความพร้อม 2564.pdf
รูปเพิ่มเติม