ร่วมทำบุญคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2564

5 สิงหาคม 2564


นายสิทธิพร ฤทธิสรไกร เลขานุการคณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนคณะสังคมศาสตร์ ร่วมทำบุญคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564


เข้าชม 125 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม