รศ.ดร.อารตี อยุทธคร และ ผศ.ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และสร้างเครือข่ายการวิจัย ณ กรุงโตเกียว โยโกฮามา และกรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

12 ก.พ. 2567


วันที่ 22-29 มกราคม 2567 รศ.ดร.อารตี อยุทธคร หัวหน้าชุดโครงการวิจัยชุด วัยพูนผล: ทะลวงมายาคติผู้สูงวัย และ ผศ.ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล หัวหน้าโครงการวิจัย การจ้างงานใหม่และพื้นที่ชีวิตความสัมพันธ์ของแรงงานญี่ปุ่นสูงวัยในระบบทุนนิยมครอบคลุม ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และสร้างเครือข่ายการวิจัย ณ กรุงโตเกียว โยโกฮามา และกรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น 

22 มกราคม เข้าพบ Prof. Dr. Ryoko Nishii, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies เพื่อหารือในการสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกัน

24 มกราคม เก็บข้อมูลภาคสนาม ณ บ้านโคมาจิ (Komajii Senior House) กรุงโตเกียว ได้รับความอนุเคราะห์จาก Associate Professor Kazuo Fukuura, Faculty of Culture and Sport Policy, Toin University of Yogohama เป็นผู้ประสานงานและนำลงพื้นที่  โดย Mr. Yasuo Akimoto ผู้จัดการศูนย์และคณะให้การต้อนรับ

25 มกราคม เก็บข้อมูลภาคสนาม Ninchi-sho Café (Dementia café), Kyoto ซึ่งดำเนินการโดย Aoi-Shimagamo District Elderly SOS Network Council  กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก Prof. Dr. Yoko Hayami, Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University เป็นผู้ประสานงานและนำลงพื้นที่ Ms. Reiko Motoshima ผู้จัดการศูนย์ให้การต้อนรับ

27 มกราคม สำรวจพื้นที่บ้านพักคนชรา  Dowa-en Nursing Home และร้านอาหารชุมชน (Community Café) ณ กรุงเกียวโต  โดย Mr. Yasuto Nohara ผู้จัดการคาเฟ่ให้การต้อนรับ 

ภาพกิจกรรม : 22-29มคสร้างเครือข่ายการวิจัย ณ กรุงโตเกียว โยโกฮามา และกรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น


เข้าชม 1728 ครั้ง