รับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา ณ Indian Institute of Technology Kanpur

9 ก.พ. 2567


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ ซึ่ง Office of International Relations, Indian Institute of Technology Kanpur ประเทศอินเดียได้แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โทและเอก ประจำปีการศึกษา 2024-2025 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/13Ct7J9jByUBwl_rSbWYu3saf2YH8JbtS?usp=sharing หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ oir@iitk.ac.in รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้


เข้าชม 43 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม