เชิญชวนส่งบทความเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี 2567

9 ก.พ. 2567


สำนักงานบริหารงานวิจัย ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งบทความเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี 2567 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้- 20240209-111839-9de13b81-72c2-4a9b-a351-91476e84d24a.pdf
- 20240209-111839-ab622e86-1421-4237-9375-57aa48b289e8.pdf

เข้าชม 48 ครั้ง