แนะนำบุคลากรใหม่

1 ก.พ. 2567


แนะนำบุคลากรใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายธนวัฒน์  นิลสุวรรณ

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

สังกัด : งานการเงิน การคลังและพัสดุ


เข้าชม 58 ครั้ง