ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Michael Herzfeld, Ernest E. Monrad Professor of the Social Sciences Emeritus, Department of Anthropology, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

16 ม.ค. 2567


รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Michael Herzfeld, Ernest E. Monrad Professor of the Social Sciences Emeritus, Department of Anthropology, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับทุน Harvard Yenching Institiute Visiting Scholar Program ณ ห้องรับรอง มล.ปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567


เข้าชม 120 ครั้ง