รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะฯ

10 ม.ค. 2567


รูปเพิ่มเติม