ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 ธ.ค. 2566


ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)- 20231218-092120-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์e-bidding.pdf

เข้าชม 159 ครั้ง