ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสตรีศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

7 ธ.ค. 2566


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามประกาศคณะฯ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร : เอกสารแนบ


- ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาสตรีศึกษา.pdf
- ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย61.pdf
- มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่พ.ศ.2560.pdf- 20231207-092456-ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ-ภาคสตรี.pdf

เข้าชม 4234 ครั้ง