ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มช. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

4 ธ.ค. 2566


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ EP210005 สังกัด : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามประกาศคณะฯ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 29 มีนาคม 2567

ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร : 

ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มช.  

- 20220614-093454-ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf

- 20220614-093454-มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่พ.ศ.2560.pdf- 20231204-145338-ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพ.pdf

เข้าชม 407 ครั้ง