สำหรับนักศึกษา

Student

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนนักศึกษาสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระยะสั้น ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการ ASEAN Travelling Project ประจำปี 2023
ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 3)
ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566
โครงการแลกเปลี่ยน MEXT Scholarship Toyo University 2024
เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3 (สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ)
อ่านทั้งหมดในหมวดนี้
Images
ประกาศ/เอกสาร/แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
Tap again to go further

ประกาศ/เอกสาร/แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

Images
บริการสำหรับนักศึกษา
Tap again to go further

บริการสำหรับนักศึกษา

Images
การให้คำปรึกษา/ความช่วยเหลือ
Tap again to go further

การให้คำปรึกษา/ความช่วยเหลือ