โครงการแลกเปลี่ยน SSIP 2024 Summer Program, Showa Women University ประเทศญี่ปุ่น

9 ก.พ. 2567


โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาเพศหญิง ระดับปริญญาตรี SWU Summer International Program 2024 ณ Showa Women University ประเทศญี่ปุ่น กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2567 โดยมีค่าธรรมเนียมการศึกษา 90,000 เยน ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Nomination Letter จากคณะต้นสังกัด
2. Study Plan
3. Proof of Language Proficiency Score
4. Certificate of Enrollment
5. Copy of Passport
6. ID Photo
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.swu.ac.jp/en/examinee/prospective/semester/ssip.html
ทั้งนี้ สามารถเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวผ่านงานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้


เข้าชม 49 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม