รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

4 / พ.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้- 20221104-163636-รับสมัคร หนง.นโยบายและแผนฯ 18 พย 65.pdf
- 20221104-163636-ใบสมัครหัวหน้างานนโยบายและแผนฯ.doc

เข้าชม 107 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม