เคารพศพคุณบุษรา แซ่ตัง น้องสาวคุณนวยนาฎ เดือนจันทร์

29 / ก.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ร่วมเคารพศพคุณบุษรา แซ่ตัง น้องสาวคุณนวยนาฎ เดือนจันทร์ หัวหน้างานบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ป่าพร้าวใน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


เข้าชม 124 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม