“Book Launch: ลัทธิพิธีพระพิฆเนศในเชียงใหม่ ความศักดิ์สิทธ์ ผัสสะและสื่อสังคมออนไลน์”

12 / ก.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “Book Launch: ลัทธิพิธีพระพิฆเนศในเชียงใหม่ ความศักดิ์สิทธ์ ผัสสะและสื่อสังคมออนไลน์” เขียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร ภายในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “ชุดสะสมของลัทธิพิธีพระพิฆเนศในเชียงใหม่” และการให้ความเห็นโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน จากเครือข่ายมหาวิทยาลัย กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์

Cr: https://www.facebook.com/indianstudies.cmu


เข้าชม 40 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม