เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Project/Program Officer: PO

9 ก.ย. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

สกสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคลากรกลุ่มนำร่องเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม (Project/Program Officer: PO) ของหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน.”)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 16 กันยายน 2565
(ระยะเวลาฝึกอบรม 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) รับจำนวนจำกัด !!

*กำหนดวันเวลา จะแจ้งทราบต่อไป
**รูปแบบการจัดอบรมฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/VtfAWYEphdEwBVq56

รูปแบบการอบรมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1) ส่วนที่เป็นการบรรยายและ workshop จะจัดในรูปแบบ Online
2) การเปิดตัวหลักสูตรที่ อยู่ระหว่างพิจารณาว่าอาจจะ Onsite หรือไม่ (คาดว่าจะอยู่ในเวลาราชการ) หากมีการปรับเวลาจะเป็นการสอบถามกับผู้เรียนก่อน ส่วนกิจกรรมการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะเป็นรูปแบบ Onsite

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร https://cmu.to/o1VuI

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณลักขณา lakkana@tsri.or.th
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันที่ 26 กันยายน 2565


เข้าชม 426 ครั้ง