เปิดรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2566

6 ก.ย. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2566 โดยสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. **โดยนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องกดยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ nriis ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.ด้วย หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้น อนึ่ง วช. กำหนดให้มหาวิทยาลัยทำการรับรองข้อเสนอ โครงการวิจัยฯ ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. เท่านั้น

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้- 20220906-092242-1dff97d2-a544-4e32-983a-13a632e4ea05.pdf

เข้าชม 278 ครั้ง