กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง "สิทธิประโยชน์ของมาตรการยกเว้นภาษี 200% สำหรับจ่ายเพื่อทำการวิจัยฯ และ แนวทางการนำเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองฯ

24 ส.ค. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง "สิทธิประโยชน์ของมาตรการยกเว้นภาษี 200% สำหรับจ่ายเพื่อทำการวิจัยฯ และ แนวทางการนำเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองฯ
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้- 20220824-162341-614f1b8f-fa08-4e86-a0b5-3ce90326a87d.pdf

เข้าชม 192 ครั้ง