ประชาสัมพันธ์การอบรม "Patent Search" (การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร) ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565

22 ส.ค. 2565


ประชาสัมพันธ์การอบรม "Patent Search" (การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร) ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565
ที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ
- Technology trend
- Research opportunity
- CMU KPI
- Patentability
- Freedom to operate

ในวันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

Online : ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/LC45yN4FU1qoFj6H9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 087 424 6396 (อภิญญา)


เข้าชม 125 ครั้ง