เชิญชวนร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพื่อยื่นจดสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศ

19 ส.ค. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพื่อยื่นจดสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้โครงการ “เสริมศักยภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาผ่าน AKIP VENTURE” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 ความละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้นั้น- 20220819-155004-23100325-a31d-4347-9d51-71bafdd402f2.pdf

เข้าชม 182 ครั้ง