ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

8 / ส.ค. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขที่ EP210002 จำนวน 1 อัตรา

สังกัด : งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะสังคมศาสตร์
โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามประกาศคณะฯ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 31 สิงหาคม 2565
ในวันและเวลาปฏิบัติงาน

รายละเอียดคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร : เอกสารแนบ- 20220808-164131-ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
- 20220808-164131-ขยายเวลาep210002.pdf

เข้าชม 470 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม