ประชาสัมพันธ์เข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา

19 / ก.ค. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ป.ป.ช. ประชาสัมพันธ์เข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฯ
ทั้งนี้ สามาารถส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง QR Code ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565- 20220719-103720-ประชาสัมพันธ์เข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา.pdf

เข้าชม 47 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม