เชิญนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2565 (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

19 / ก.ค. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “Turning Challenges into Opportunities: Working toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-17.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านเว็บไซต์ ระบบ Zoom Meeting ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น
- 20220719-103313-การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติnidaประจำปี 2565.pdf

เข้าชม 61 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม