เชิญชวนเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2023 (I-New Gen Award 2023)”

19 / ก.ค. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2023 (I-New Gen Award 2023)” โดยมีกำหนดส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 และสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.inventorday.nrct.go.th/ ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น
- 20220719-102919-การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม.pdf

เข้าชม 50 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม