งานประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18”

19 / ก.ค. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบ Hybrid Conference ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกเข้าชม 40 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม