ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภาควิชาภูมิศาสตร์

19 / ก.ค. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภาควิชาภูมิศาสตร์


เข้าชม 39 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม