เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation)”

22 / มิ.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation)”
รายละเอียด :เข้าชม 17 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม