เชิญเสนอผลงานเข้ารับรางวัล The Crown Prince CIPTA Award 2023

22 / มิ.ย. / 2565


ด้วย Universiti Teknologi Brunei จะจัดการประกวดผลงานเด่นที่ประสบความสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDG) เพื่อเข้ารับรางวัล The Crown Prince CIPTA Award 2023 ในหัวข้อ Innovation for Sustainable Development Goal เน้นในสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีเงินรางวัลในระดับต่างๆพร้อมประกาศนียบัตร

ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการเสนอผลงานเพื่อประกวดเข้ารับรางวัลได้ทางเว็บไซต์ที่ปรากฏในรายละเอียดังแนบระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 – 9 มกราคม 2566

Cr : https://ird.oou.cmu.ac.thเข้าชม 9 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม