อาจารย์และนักวิจัยจากศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาฯ ร่วมสังเกตการณ์การประชุมของชุมชนบ้านห้วยอีค่าง

21 / มิ.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 อาจารย์และนักวิจัยจากศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาฯ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมของชุมชนบ้านห้วยอีค่าง พร้อมกันนี้ได้แนะนำโครงการชุมชนชาติพันธุ์กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะสังคมในวิกฤติฝุ่นควัน PM2.5
.
การประชุมนี้ เริ่มเวลา 09.00 น. มีผู้ดำเนินการประชุมคือ ผู้ใหญ่บ้าน และรองนายกอบต.แม่วิน ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่คือ ผู้หญิง เนื้อหาการประชุมคือ การทำความเข้าใจกับชุมชนเรื่องพื้นที่ทับซ้อนระหว่างโครงการหลวงกับ คทช. กองทุนสวัสดิการ และตามด้วยการแนะนำโครงการชุมชนชาติพันธุ์ฯ

Cr: https://www.facebook.com/cesdcmu.2009


เข้าชม 19 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม