คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

14 / มิ.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ EP210004 สังกัด : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามประกาศคณะฯ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 15 สิงหาคม 2565

ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร : เอกสารแนบ- 20220614-093454-EP210004_edit.pdf
- 20220614-093454-ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
- 20220614-093454-มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่พ.ศ.2560.pdf

เข้าชม 360 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม