ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)

25 / เม.ย. / 2565


หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาฯ

ประกาศคณะสังคมศาสตร์
.
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)
.
ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ https://cmu.to/gjPUD โดยเข้าเว็บไซต์ผ่าน CMU Account (@cmu.ac.th)
.
ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น
.
และเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ตามวันและเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าชม 170 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม