ขอเชิญร่วมงาน ประชุมวิชาการ Engagement Thailand (EnT) ครั้งที่ 8

1 / เม.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่สนใจ
ร่วมส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอ จัดการประชุมวิชาการ Engagement Thailand (EnT) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
สามารถดูรายละเอียดการประชุมได้ตามลิงค์เข้าชม 48 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม