ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ The e-ASEAN Youth Volunteer Programme (AYVP) Thailand 2022 ครั้งที่ 10

1 / เม.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University: CMU) และ มหาวิทยาลัยเคบังซาอันมาเลเซีย (Universiti Kebangsaan Malaysia – The National University of Malaysia (UKM) ได้ร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพหลัก จัดโครงการ The e-ASEAN Youth Volunteer Programme (AYVP) Thailand 2022 ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565
.
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
.
• มีสัญชาติใน 10 ประเทศอาเซียน อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
• สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างดี
• มีประสบการณ์ ในการเป็นอาสาสมัคร และ มีความเป็นผู้นำ
• มีความรักและกระตือรือร้น ในการทำงานเสริมพลังชุมชน ที่ต้องการความช่วยเหลือ ด้วยแนวคิดและแนวทาง การพัฒนาชุมชนและขจัดความยากจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ในประเทศบ้านเกิดของท่าน
.
ขอเชิญชวนนักเรียน/นักศึกษา/เยาวชน ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยดูรายละเอียดได้ที่ Link: https://form.typeform.com/to/FhTppg6M
หรือ http://www.ayvpukm.com.my/
(โปรด click ที่ 'Application Form' --> 'Apply as a Volunteer')
.
สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://m.facebook.com/cmusecenter/เข้าชม 49 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม