ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน​ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง​ Kaizen​ : Concept &​ Implementation

29 มี.ค. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง​ Kaizen​ : Concept &​ Implementation เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องเรียน SB 4402 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://cmu.to/-Cy8cเข้าชม 340 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม