นางสาวสุธินี รักกุศล นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ (ภาควิชาภูมิศาสตร์) รับรางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2564

20 / ธ.ค. / 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวสุธินี รักกุศล รัหสนักศึกษา 630410069
ในโอกาสได้รับรางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2564


เข้าชม 56 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม