คุณปิติกาญจน์ สิทธิเดช นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น (สาขาบริหารราชการ) ประจำปี พ.ศ. 2564

16 ธ.ค. 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
คุณปิติกาญจน์ สิทธิเดช นักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์ รหัสนักศึกษา 194320
ที่ได้รับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น (สาขาบริหารราชการ) ประจำปี พ.ศ. 2564เข้าชม 382 ครั้ง