รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

3 / ธ.ค. / 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210016 คือ
1. นายนรา ขำคม
2. นางสาวสุนทรีย์ สิริอินต๊ะวงศ์

รายละเอียด :- 20211203-110233-E210016.pdf

เข้าชม 559 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม