ทำความสะอาดโรงอาหารคณะสังคมศาสตร์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

29 / พ.ย. / 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงอาหารคณะสังคมศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning โดยการทำความสะอาด เช็ดน้ำยา ล้างพื้นด้วยยา ในพื้นที่ให้บริการ โต๊ะเก้าอี้ รับประทานอาหาร ให้เกิดความมั่นใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564


เข้าชม 49 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม