Gender Series Talk ครั้งที่ 1

24 / พ.ย. / 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังและพูดคุย
Gender Series Talk ครั้งที่ 1
"Gender Studies กับการสร้างความเป็นธรรมทางเพศ"
เนื่องในเดือนยุติความรุนแรงทางเพศ พฤศจิกายน 2564


เข้าชม 52 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม