ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร สมดุลแห่งชีวิต และความสุขของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Happinometer)

24 / พ.ย. / 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือ คณาจารย์ บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ทุกท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร สมดุลแห่งชีวิต และความสุขของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Happinometer) โดยเข้าไปตอบแบบสำรวจhttps://cmu.to/happino64
โดยใช้รหัสผ่าน คือ happycmu
ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่เข้าชม 20 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม