มอบของที่ระลึกการเกษียณอายุราชการให้แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริ คูอาริยะกุล

22 / พ.ย. / 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตาราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันมอบของที่ระลึกการเกษียณอายุราชการให้แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริ คูอาริยะกุล ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เข้าชม 186 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม