รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารวมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงประจำปี พ.ศ.2565

19 / พ.ย. / 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRCS) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารวมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่

1.Junior Riparian Professional (JRP)
2.Associate Modeler (AM)
3.Associate Flood and Drought Forecaster (AFDF)

ซึ่งเป็นโครงการอบรมรูปแบบการฝึกปฏิบัติงานจริง (on-the-job training) ณ สำนักงาน MRCS สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นระยะเวลา 12 เดือน (มกราคม-ธันวาคม 2565 ) โดย MRCS จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าฝึกอบรมต่างๆ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://onwr.go.th และ www.tnmc-is.org หัวข้อประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564


เข้าชม 24 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม